KONTAKT

Info: JEDRILIČARSKI KLUB PODSTRANA
Mutogras – CAMP
Cesta Mutogras 18A
21 312 Podstrana
OIB: 86020893971

IBAN broj: HR6624070001100149779

 

PREDSJEDNIK
Nikola Aljinović – 095 / 8284164

POTPREDSJEDNIK
Frane Marić Banje
TAJNIK
Marc Geurts

IBAN broj: HR6624070001100149779