KALENDAR 2021.

KALENDAR AKTIVNOSTI I NATJECANJA

proljeće 2021. Godišnja skupština, čim popuste epidemiološke mjere

13.06. Regata za dan općine Podstrana,  (SUP, 420, trening regata za optimiste & laser match race)

03. do 06.06.2021. KUP HRVATSKE JEDRENJE NA DASCI discipline slalom i foil

02. – 07. 07. PWA WORLD TOUR Croatia, Bol na Braču, ws regata koja se boduje za euro i hrvatski kup

Srpanj/kolovoz 2021- škola jedrenja za klasu optimist, laser, za dvosjed 420 i daske za jedrenje

U dogovoru sa trenerom kluba, tokom godine organiziramo i tečajeve za odrasle.